کربلایی سید رضا نریمانی

سید رضا نریمانی ، سایت سید رضا نریمانی ، مدافعان حرم ، منو یکم ببین ، منم باید برم ، عشق قیمت نداره ، نریمانی ، رضا نریمانی ، sdn vqh kvdhlhkd

جز نبی کس قرار حیدر نیست

📋 جز نبی کس قرار حیدر نیست / مدح امام علی ع / مداحی های کربلایی سید رضا نریمانی

جز نبی کس قرار حیدر نیست /بی شرف از تبار حیدر نیست /و تو عمرو ابن عبدود برو گمشو /زدن بچه کار حیدر نیست…

بر بام جهان دست ولا کوبیدم /از حلقه ی آن نام علی بشنیدم /یعنی که خدای دو جهان فرماید /دربست جهان را به علی بخشیدم

دلم غیر ایوان پناهی نداشت /دلم زائری بود و راهی نداشت /دلم در بساطش جز آهی نداشت /علی داشت آنرا که شاهی نداشت

به دور امیر کرم گشته ام /صد و ده قدم در حرم گشته ام/بدو گفتم ای شاه راهم بده /امان نامه ای بر گناهم بده

لیاقت به یک دم نگاهم بده /پناهی ندارم پناهم بده/صدا زد پریشانی ات باعلی /اگر خسته جانی بگو یا علی

همین لحظه ها بود پیدا شدم /علی گفتم و از زمین پاشدم / شب و روز حیران مولا شدم /گدا بودم او خواست آقا شدم

دل من بدون علی بی کس است /بمیرم ببینم علی را بس است /تحول به این نور لابد نبود /ترک خوردن کعبه بیخود نبود

و کعبه که جای تردد نبود /پس اینها همه یک تولد نبود/خدا خواست ثابت کند بر جهان /علی هست یکتاترین در جهان

فقیری که انگشتر از او گرفت /سلیمان شد و ذکر یاهو گرفت/زمین تخت او آسمان تاج او /بدوش نبی بود معراج او

اگر مدح او بر لبم جا گرفت /یدالله دستان من را گرفت /به من گفت از مرد خندق بگو /بیا از علی مع الحق بگو

سه بار از نبی اذن میدان گرفت /علی هست پس مصطفی جان گرفت /علی جان من هست و من جان او/نبی گفت جانم به قربان او

علی با خدا و خدا با علی /علی یا خدا گفت حق یا علی/امیری نداری الی علی/اگر ناتوانی بگو یا علی

مستجیر بکم سلام آقا /ناجی انبیا علی جانم /مهبط الوحی معدن الرحمه /یا اخ المصطفی علی جانم

مستم و حالت طرب دارم /میل بوسیدن عنب دارم /لا اذن آئِذن به لب دارم /انت کهف الورا علی جانم

با دلی پرگناه آمده ام /باز هم روسیاه آمده ام /به امید پناه آمده ام /من عطاکم رجا علی جانم

عصمت المومنین امین الله /شاه اهل یقین امین الله /آبروی همین امین الله /آبروی دعا علی جانم

مدح تو بر لسان جبریل است /بین تورات و بین انجیل است /بین قرآن سخن به تفضیل است /از تو یا مرتضی علی جانم

گرچه آلوده ام ولی گفتم /در نجف بی معطلی گفتم /صدو ده بار یاعلی گفتم /ذکر مشکل گشا یا علی جانم

جلوه پنج تن شما هستی /قل هو الله من شما هستی /اولین بت شکن شما هستی /قاتل الاشقیا علی جانم

ای نمایان گر مسیر از چاه /بی تو هر بنده میشود گمراه /نقطه ی تحت قا بسم الله /زوج خیر النسا علی جانم

شاکرم در دلم تو را دارم /بین آب و گلم تو را دارم /گرچه من سائلم تو را دارم /همنشین گدا علی جانم

لالم از گفتن ثنای شما /پدر و مادرم فدای شما /هرچه دارم همه برای شما /لک روحی فدا علی جانم

هادی راه سر به راهم کن /تو فقط لحظه ای نگاهم کن /برده ات میشوم سیاهم کن /همدم برده ها علی جانم

به قلم میخورم قسم به کتاب /سائلت را نمیکنی تو جواب /ترزق من تشا بغیر الحساب /ترزق من تشا علی جانم

علی جانم علی جانم علی جانم علی جانم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

کانال مداحی های کربلایی سید رضا نریمانی👇👇👇
@seyedrezanarimani
متن اشعار مداحی های کربلایی سید رضا نریمانی👇👇👇
@narimani_matn

جز نبی کس قرار حیدر نیست   |  مدح امام-علی-ع

. تمامی حقوق قالب صرفا در اختیار پایگاه اطلاع رسانی کربلایی سید رضا نریمانی می باشد و کپی کردن آن مورد رضایت پدیدآورندگان آن نمیباشد طراحی و اجرا : پایگاه اطلاع رسانی کربلایی سیدرضانریمانی