کربلایی سید رضا نریمانی

سید رضا نریمانی ، سایت سید رضا نریمانی ، مدافعان حرم ، منو یکم ببین ، منم باید برم ، عشق قیمت نداره ، نریمانی ، رضا نریمانی ، sdn vqh kvdhlhkd

تشنه لب دادند جان پای حسین

📋 تشنه لب دادند جان پای حسین | شور | آرشیو مداحی های شهدایی | کربلایی سید رضا نریمانی | توشه راهیان نور

تشنه لب دادند جان پای حسین
عاشقان حضرت پیر خمین
حال انها رفته و ما ماندنی
از شهادت ما همه جامانده ایم
با شهادت زندگی زیبا شود
عاشقی با سوختن معنا شود
تا نفس داریم تا که زنده ایم
ای شهیدان از شما شرمنده ایم
رفتند یاران چابک سواران
همراه آنان پیرجماران
سرمنده هستیم از روی یاران

ـــــــــــــــــــــ
کانال مداحی های کربلایی سید رضا نریمانی👇👇👇
@seyedrezanarimani
کانال متن اشعار مداحی های کربلایی سید رضا نریمانی👇👇👇
@narimani_matn

تشنه لب دادند جان پای حسین   |  شور شهدایی

. تمامی حقوق قالب صرفا در اختیار پایگاه اطلاع رسانی کربلایی سید رضا نریمانی می باشد و کپی کردن آن مورد رضایت پدیدآورندگان آن نمیباشد طراحی و اجرا : پایگاه اطلاع رسانی کربلایی سیدرضانریمانی