عمرم و میخام فقط تو روضه ها سر کنم – حسن سرمست | شور 

وقتی که شبها هوای کربلا کنم گریه می کنم – حسن سرمست | زمینه 

مناجات و روضه خوانی – حسن سرمست | مناجات  روضه

خبر آمد رمضان است خدا میبخشد | مناجات