حاج آقا منصور ارضی – مناجات و روضه | مناجات 

حاج احمد واعظی – روضه | روضه 

کربلایی سید رضا نریمانی | شور